Flex Coders Privacybeleid

Flex Coders respecteert de privacy van bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Met het oog op volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Ga voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens naar de website over persoonsgegevens van de Autoriteit op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Door de Website te blijven bezoeken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden. U aanvaardt het gebruik van cookies en andere volgsystemen. Als u dit gebruik wilt weigeren, moet u op de volgende link klikken.

De huidige versie van de Privacyverklaring die beschikbaar is op de Website is de enige versie die geldt zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de Website”): Flex Coders
 1. Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens (hierna ook: “De Verwerkingsverantwoordelijke”): Flex Coders, gevestigd aan de Margadantstraat 34, 1976DN IJmuiden, KvK-nummer: 74168134.

Artikel 2 – Toegang tot de website
Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult deze website en de gegevens en informatie die erop worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor commerciële aanbiedingen, en u zult de website in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website
Alle handelsmerken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te bedienen en, meer in het algemeen, alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke persoon. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een overtreding, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of afstand van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

 • de toegang tot de website of een deel ervan opschorten, onderbreken of beperken tot een bepaalde categorie bezoekers
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die in strijd is met nationale of internationale wetten of die de internetetiquette schendt
 • De website tijdelijk niet beschikbaar stellen om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden.
In geen geval is de Beheerder verantwoordelijk voor storingen, defecten, problemen of onderbrekingen in het functioneren van de website, die resulteren in de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of een van de functionaliteiten ervan. Hoe u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is aan jou om alle gepaste maatregelen te nemen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Bovendien ben je zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die je op internet opent.

De beheerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke stappen die tegen je worden ondernomen:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via het internet

 • Voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De operator is niet verantwoordelijk voor enige schade die uzelf of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult zich onthouden van elke actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Als de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle schade die hij als gevolg daarvan heeft geleden en zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Flex Coders en externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de beheerder gebruikt om relaties met u te onderhouden en, indien van toepassing, uw bestellingen te verwerken.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
Op grond van artikel 13 (2) (b) AVG heeft iedereen het recht op toegang tot en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de verwerking die op hem betrekking heeft, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via helpdesk@digitaaleon.nl.

Een dergelijk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening hebt gezet en met vermelding van het adres waarop contact met u kan worden opgenomen. Binnen 1 maand nadat het verzoek is ingediend, ontvang je een reactie op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de beheerder verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens voorwaardelijk zullen worden onttrokken aan de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring.

Als bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke partij het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment dat de gegevens worden opgevraagd.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Als je ze niet (meer) wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: helpdesk@digitaaleon.nl.

Als u tijdens uw bezoek aan de website persoonlijke gegevens tegenkomt, moet u zich onthouden van het verzamelen ervan of van elk ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke handeling die de privacy van die persoon of personen schendt. In geen geval is de beheerder verantwoordelijk in de bovenstaande situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn van gegevens
De gegevens die door de beheerder van de website worden verzameld, worden gebruikt en bewaard voor de duur die door de wet is vastgesteld.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens waarmee u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner die u informeert over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Uw toestemming is dertien maanden geldig.
 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies voor het bijhouden van sessie- en inloggegevens.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzicht te krijgen in bezoeken aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Hierdoor kunnen we de communicatie en informatie beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn ontworpen om relevante advertenties te tonen. Persoonlijke interesses kunnen worden afgeleid uit de informatie over bezochte websites. Hierdoor kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties laten zien. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te bouwen en ze verschillend te behandelen. Tracking cookies verwerken gewoonlijk persoonlijke gegevens.

 1. Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

– Facebook (tracking cookie)

– Google Adwords (tracking cookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk type besturingssysteem, nodigen we je uit om de volgende link te bezoeken: Nederlandse AP

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd in alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact.
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met: Afdeling Klantenservice, helpdesk@digitaaleon.nl.

Deze privacyverklaring is tot nader order van kracht per 1-1-2022.

Flex Coders respecteert de privacy van bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Met het oog op volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Ga voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens naar de website over persoonsgegevens van de Autoriteit op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Door de Website te blijven bezoeken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden. U aanvaardt het gebruik van cookies en andere volgsystemen. Als u dit gebruik wilt weigeren, moet u op de volgende link klikken.

De huidige versie van de Privacyverklaring die beschikbaar is op de Website is de enige versie die geldt zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de Website”): Flex Coders
 1. Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens (hierna ook: “De Verwerkingsverantwoordelijke”): Flex Coders, gevestigd aan de Margadantstraat 34, 1976DN IJmuiden, KvK-nummer: 74168134.

Artikel 2 – Toegang tot de website
Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult deze website en de gegevens en informatie die erop worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor commerciële aanbiedingen, en u zult de website in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website
Alle handelsmerken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te bedienen en, meer in het algemeen, alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke persoon. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een overtreding, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of afstand van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

 • de toegang tot de website of een deel ervan opschorten, onderbreken of beperken tot een bepaalde categorie bezoekers
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die in strijd is met nationale of internationale wetten of die de internetetiquette schendt
 • De website tijdelijk niet beschikbaar stellen om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden.
In geen geval is de Beheerder verantwoordelijk voor storingen, defecten, problemen of onderbrekingen in het functioneren van de website, die resulteren in de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of een van de functionaliteiten ervan. Hoe u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is aan jou om alle gepaste maatregelen te nemen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Bovendien ben je zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die je op internet opent.

De beheerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke stappen die tegen je worden ondernomen:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via het internet

 • Voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De operator is niet verantwoordelijk voor enige schade die uzelf of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult zich onthouden van elke actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Als de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle schade die hij als gevolg daarvan heeft geleden en zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Flex Coders en verwerker(s) van derden. Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de beheerder gebruikt om relaties met u te onderhouden en, indien van toepassing, uw bestellingen te verwerken.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
Op grond van artikel 13 (2) (b) AVG heeft iedereen het recht op toegang tot en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de verwerking die op hem betrekking heeft, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via helpdesk@digitaaleon.nl.

Een dergelijk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening hebt gezet en waarop het adres staat waarop contact met u kan worden opgenomen. Binnen 1 maand nadat het verzoek is ingediend, ontvang je een reactie op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de beheerder verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens voorwaardelijk zullen worden onttrokken aan de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring.

Als bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke partij het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment dat de gegevens worden opgevraagd.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Als je ze niet (meer) wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: helpdesk@digitaaleon.nl.

Als u tijdens uw bezoek aan de website persoonlijke gegevens tegenkomt, moet u zich onthouden van het verzamelen ervan of van elk ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke handeling die de privacy van die persoon of personen schendt. In geen geval is de beheerder verantwoordelijk in de bovenstaande situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn van gegevens
De gegevens die door de beheerder van de website worden verzameld, worden gebruikt en bewaard voor de duur die door de wet is vastgesteld.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens waarmee u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner die u informeert over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Uw toestemming is dertien maanden geldig.
 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies voor het bijhouden van sessie- en inloggegevens.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzicht te krijgen in bezoeken aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Hierdoor kunnen we de communicatie en informatie beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn ontworpen om relevante advertenties te tonen. Persoonlijke interesses kunnen worden afgeleid uit de informatie over bezochte websites. Hierdoor kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties laten zien. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te bouwen en ze verschillend te behandelen. Tracking cookies verwerken gewoonlijk persoonlijke gegevens.

 1. Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

– Facebook (tracking cookie)

– Google Adwords (tracking cookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk type besturingssysteem, nodigen we je uit om de volgende link te bezoeken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd in alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact.
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met: Afdeling Klantenservice, helpdesk@digitaaleon.nl.

Deze privacyverklaring is tot nader order van kracht per 1-1-2022.